12 Aralık 2018 Çarşamba

Türkiye dünyanın en önemli yağ gülü (Rosa damascena Mill.) ve gül yağı üretim merkezi konumundadır. Türkiye’de ise yağ gülü tarımı ve endüstrisi Göller Bölgesinde gelişmiştir. Bölgede yaklaşık 2500 ha alanda yağ gülü tarımı yapılmakta ve her yıl Mayıs ve Haziran aylarını içine alan çiçeklenme döneminde 10 bin tona yakın gül çiçeği toplanmaktadır. Isparta ili toplam yağ gülü dikim alanı ve üretiminin yaklaşık %80’ini tek başına karşılamakta ve bu yönüyle bölgede lokomotif görevini üstlenmektedir. Yağ gülü Isparta’da yaklaşık 125 yıllık bir geleneği temsil eden, ilin sosyal, ekonomik ve kültürel yapısına yansımış ve onun simgesi haline gelmiş bir üründür. Yağ gülü üretimine paralel olarak yağ gülü endüstrisi de gelişmiş durumdadır. Isparta ve çevresinde gül çiçeği işleyerek gül yağı üreten yerli ve yabancı ortaklı yaklaşık 20 adet gül yağı fabrikası bulunmaktadır. Bu fabrikalarda yıllık ortalama 2 ton kadar gül yağı, 5 ton kadar katı gül yağı (konkret) üretimi yapılmaktadır. Bu ürünlerin yanında gül absolüsü, gül suyu, biyokonkreti ve biyoabsolüsü gibi diğer gül ürünleri de üretilmektedir. Üretilen gül yağı ve konkretin neredeyse tamamına yakını, her yıl başta Fransa, ABD, Almanya, Japonya, İsviçre, Belçika, İngiltere, Hollanda ve Suudi Arabistan gibi çok sayıda ülkeye ihracat edilmektedir. 2015 yılı itibariyle 1 kg gülyağı satışından 9000 € ve 1 kg konkret satışından 750-1000 € gelir sağlanmaktadır.

 

Gül ve Gül Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (GÜLAR), Süleyman Demirel Üniversitesine bağlı olarak 25856 sayılı kanun ile 25.06.2005 tarihinde kurulmuştur. Kuruluş gerekçesi itibariyle bölge de yağ gülü tarımına ve endüstrisine yön vermeyi amaçlayan GÜLAR’da kuruluşundan bu yana çok sayıda araştırma yürütülmüştür. Merkezin başlıca faaliyet alanları aşağıdaki gibidir;

 

- Yağ gülü üretim alanlarındaki tarımsal sorunlara çözüm getirici, verim ve kaliteyi arttırıcı yetiştirme teknikleri ile ilgili araştırmalar yapmak,

- Yüksek verim ve kalitede üretime izin verecek yeni gül varyete ve çeşitleri ıslah etmek,

- Gül yağı verim ve kalitesini artırıcı yeni distilasyon ve ekstraksiyon teknolojilerini geliştirmek,

- Gül yağının fiziksel ve kimyasal analizlerini yapmak,

- Gül ürünlerini çeşitlendirmek ve yağ gülünün pazar alanlarını geliştirmek,

- Parfümeri ve kozmetik ürünlerinin üretilme imkânlarını araştırmak,

- Gül gibi diğer alternatif uçucu yağ kaynaklarını (aromatik bitkiler) araştırmaktır.

 

 

 

 

Adres: Gül ve Gül Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Teknoloji Fakültesi E-14 girişi arkası 2. Kat  Batı Kampüsü / SDÜ Isparta   Telefon: 0246 211 1733 - 1780 - 1736   E-mail: gular@sdu.edu.tr